You are here
Home > เหตุบ้านการเมือง > ทำเนียบคึกคัก! “เฌอปราง” BNK48 นำทีมเพื่อนๆ พบ “บิ๊กตู่” โปรโมทคลื่นวิทยุ

ทำเนียบคึกคัก! “เฌอปราง” BNK48 นำทีมเพื่อนๆ พบ “บิ๊กตู่” โปรโมทคลื่นวิทยุ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 24 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นักร้องวง BNK48 จำนวน 8 คน นำโดย “เฌอปราง” เฌอปราง อารีย์กุล กัปตันวง, เจนนิษฐ โอ่กระเสริฐ, “จ๋า” ณปภัช วรพฤทธานนท์, “ไข่มุก” วรัทยา ดีสมเลิศ, “มิวสิค” แพรวา สุธรรมพงษ์, “เนย” กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล, “เปี่ยม” รินรดา อินทร์ไสง และ “ซัทจัง” สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลเตรียมพบกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุเพื่อครอบครัว “Happy Family Radio F.M.105 MHz. : วิทยุเพื่อครอบครัว” ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวิทยุครอบครัวตามแนวทางที่ นายกฯ มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์มีสถานีวิทยุสำหรับครอบครัวให้เหมาะกับทุกช่วงวัย โดยจะเน้นให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ BNK48 เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้

สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เตรียมเสนอให้ที่ประชุมฯ รับทราบ ถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส สำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อจะนำเอาข้อมูล Big Data มาใช้ในการพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจะนำแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนจะได้ใช้ประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ขณะเดียวกันจะใช้ประโยชน์จากโครงการธีออส 2 นำข้อมูลด้านภูมิศาสตร์มาใช้เช่นกัน

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมเสนอขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้เพิ่มบทบัญญัติการไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกยึดทรัพย์ข้อหาร่ำรวยผิดปกติ เคยต้องคำพิพากษา หรือเป็นคู่สัญญารัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมจะหมดสิทธิ์ในการลงเลือกตั้งซึ่งหากผู้สมัครรู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1–10 ปี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิ์สั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้

ใส่ความเห็น

Top